woord OT NT apo Bijbel
nietige2002

Vindplaatsen van nietige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 13:4
Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders; gij allen zijt nietige medicijnmeesters.

Ezechiƫl 30:13
Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook de drekgoden verdoen, en de nietige afgoden doen ophouden uit Nof; en er zal geen vorst meer zijn uit Egypteland; en Ik zal een vreze in Egypteland stellen.