woord OT NT apo Bijbel
nietigen1001

Vindplaatsen van nietigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 11:17
Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden.