woord OT NT apo Bijbel
nieuweling0101

Vindplaatsen van nieuweling in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 TimotheĆ¼s 3:6
Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.