woord OT NT apo Bijbel
nieuwgeborene0101

Vindplaatsen van nieuwgeborene in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 2:2
En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;