woord OT NT apo Bijbel
nieuws4116

Vindplaatsen van nieuws in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 17:21
(Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.)