woord OT NT apo Bijbel
niezingen1001

Vindplaatsen van niezingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 41:9
Elk een zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads.