woord OT NT apo Bijbel
nifis0011

Vindplaatsen van nifis in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:21
De kinderen van Nifis honderdzesenvijftig; de kinderen Kalamelali en Onus zevenhonderdvijfentwintig.