woord OT NT apo Bijbel
niger0101

Vindplaatsen van niger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 13:1
En er waren te Antiochiƫ, in de Gemeente, die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas, en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes den viervorst opgevoed was, en Saulus.