woord OT NT apo Bijbel
nijd37010

Vindplaatsen van nijd in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Spreuken 14:30
Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen.

Prediker 4:4
Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.

Jesaja 11:13
En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen.