woord OT NT apo Bijbel
nijdig51612

Vindplaatsen van nijdig in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Psalmen 73:3
Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede.

Spreuken 3:31
Zijt niet nijdig over een man des gewelds, en verkies geen van zijn wegen.

Spreuken 23:17
Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt te allen dage in de vreze des HEEREN.

Spreuken 24:1
Zijt niet nijdig over de boze lieden, en laat u niet gelusten, om bij hen te zijn.

Spreuken 24:19
Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de goddelozen.