woord OT NT apo Bijbel
nijdig51612

Vindplaatsen van nijdig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 7:9
En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar Egypte gebracht te worden; en God was met hem,