woord OT NT apo Bijbel
nijdigheid38415

Vindplaatsen van nijdigheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Boek der Wijsheid 2:24
Maar door des duivels nijdigheid is de dood in de wereld gekomen, en die van zijn deel zijn, die proeven deze.

Boek der Wijsheid 6:23
En ik zal mij op de weg niet begeven met de uitterende nijdigheid, want deze zal met de wijsheid geen gemeenschap hebben.

Jezus Sirach 30:25
Nijdigheid en gramschap verminderen de dagen, en bekommernis brengt ouderdom voor de tijd.

Jezus Sirach 40:5
Hij bekomt gramschap en nijdigheid, ontroering en beweging, en vrees des doods, en haat en twist, en wanneer het tijd is om te rusten op het bed verandert de slaap van de nacht zijn kennis.