woord OT NT apo Bijbel
nikolaieten0202

Vindplaatsen van nikolaieten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Openbaring 2:6
Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.

Openbaring 2:15
Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.