woord OT NT apo Bijbel
nikopolis0101

Vindplaatsen van nikopolis in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Titus 3:12
Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren.