woord OT NT apo Bijbel
nimra1001

Vindplaatsen van nimra in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 32:3
Ataroth, en Dibon, en Jaezer, en Nimra, en Hesbon, en Eleale, en Schebam, en Nebo, en Behon;