woord OT NT apo Bijbel
nimrim2002

Vindplaatsen van nimrim in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jesaja 15:6
Want de wateren van Nimrim zullen enkel verwoesting wezen; want het gras is verdord, het tedere gras is vergaan, er is geen groente.

Jeremia 48:34
Vanwege Hesbons gekrijt tot Eleale toe, tot Jahaz toe, hebben zij hun stem verheven, van Zoar tot aan Horonaim, die driejarige vaarze; want ook de wateren van Nimrim zullen tot verwoestingen worden.