woord OT NT apo Bijbel
nimrod4004

Vindplaatsen van nimrod in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 10:8
En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.

Genesis 10:9
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN.

1 Kronieken 1:10
Cusch nu gewon Nimrod; die begon geweldig te zijn op aarde.

Micha 5:5
Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.