woord OT NT apo Bijbel
ninevieten0101

Vindplaatsen van ninevieten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 11:30
Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte.