woord OT NT apo Bijbel
nobah3003

Vindplaatsen van nobah in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 32:42
En Nobah ging heen, en nam Kenath in, met haar onderhorige plaatsen, en noemde ze Nobah naar zijn naam.

Richteren 8:11
En Gideon toog opwaarts, den weg dergenen, die in tenten wonen, tegen het oosten van Nobah en Jogbeha; en hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos.