woord OT NT apo Bijbel
nod1001

Vindplaatsen van nod in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 4:16
En Kaïn ging uit van het aangezicht des HEEREN; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.