woord OT NT apo Bijbel
node1331044

Vindplaatsen van node in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezra 7:20
Het overige nu, dat van node zal zijn voor het huis uws Gods, dat u voorvallen zal uit te geven, zult gij geven uit het schathuis des konings.