woord OT NT apo Bijbel
noden2237

Vindplaatsen van noden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Korinthiƫrs 6:4
Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

2 Korinthiƫrs 12:10
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.