woord OT NT apo Bijbel
nodigden2002

Vindplaatsen van nodigden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 25:2
En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden; en het volk at, en boog zich voor haar goden.

Job 1:4
En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken.