woord OT NT apo Bijbel
nodige0101

Vindplaatsen van nodige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 6:3
Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.