woord OT NT apo Bijbel
nodigende1001

Vindplaatsen van nodigende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 34:15
Opdat gij misschien geen verbond maakt met den inwoner van dat land; en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offerande doen, en hij u nodigende, gij van hun offerande etet.