woord OT NT apo Bijbel
nodiger0101

Vindplaatsen van nodiger in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Filippensen 1:24
Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.