woord OT NT apo Bijbel
noe0101

Vindplaatsen van noe in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:36
Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van Noe, den zoon van Lamech,