woord OT NT apo Bijbel
noemden142117

Vindplaatsen van noemden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 1:59
En het geschiedde, dat zij op den achtsten dag kwamen, om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharias, naar den naam zijns vaders.

Handelingen 14:12
En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde.