woord OT NT apo Bijbel
noemden142117

Vindplaatsen van noemden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther (apocr.) 16:10
Want als nu Haman, de zoon van Ammedatha, een Macedoniƫr, waarlijk vreemd van het bloed der Perzen, en zeer verschillend van onze goedheid, en bij ons tot een gast ontvangen zijnde, de beleefdheid, die wij alle natiƫn bewijzen, in zulk een mate had ervaren, dat wij hem ook onze vader noemden,