woord OT NT apo Bijbel
noemdet0022

Vindplaatsen van noemdet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 6:49
En toen hebt gij twee dieren verordineerd, de naam van het ene noemdet gij Behemoth, en de naam van het andere noemdet gij Leviathan.