woord OT NT apo Bijbel
noemen255535

Vindplaatsen van noemen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

Boek der Wijsheid 14:27
Want de dienst der afgoden, die men ook niet behoort te noemen, is het beginsel, en de oorzaak, en het einde van alle kwaad.

Jezus Sirach 5:16
Laat u geen oorblazer noemen, en leg met uw tong geen lagen.

Jezus Sirach 23:8
Gewen uw mond niet tot zweren, en gewen u niet de heilige te noemen.

2 Makkabeeën 6:2
En ook om de tempel te Jeruzalem te ontreinigen, en deze te noemen de tempel van Jupiter Olympius, en de tempel te Garizin te noemen, (gelijk degenen, die in die plaats woonden, begeerden), de tempel van Jupiter Xenius.