woord OT NT apo Bijbel
noemende0101

Vindplaatsen van noemende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 3:6
Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.