woord OT NT apo Bijbel
nogah2002

Vindplaatsen van nogah in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 3:7
En Nogah, en Nefeg, en Jafia,

1 Kronieken 14:6
En Nogah, en Nefeg, en Jafia,