woord OT NT apo Bijbel
noha1001

Vindplaatsen van noha in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 36:11
Want Machla, Thirza, en Hogla, en Milka, en Noha, dochteren van Zelafead, zijn den zonen harer ooms tot vrouwen geworden.