woord OT NT apo Bijbel
non1001

Vindplaatsen van non in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 7:27
Zijn zoon was Non; zijn zoon Jozua.