woord OT NT apo Bijbel
noodde2103

Vindplaatsen van noodde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 1:9
En Adonia slachtte schapen en runderen, en gemest vee bij den steen Zoheleth, die bij de fontein Rogel is; en noodde al zijn broederen, de zonen des konings, en alle mannen van Juda, des konings knechten.

1 Koningen 1:10
Maar Nathan, den profeet, en Benaja, en de helden, en Salomo, zijn broeder, noodde hij niet.