woord OT NT apo Bijbel
noodde2103

Vindplaatsen van noodde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 14:16
Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.