woord OT NT apo Bijbel
nooddruftig4004

Vindplaatsen van nooddruftig in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Psalmen 40:18
Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet.

Psalmen 70:6
Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet!

Psalmen 86:1
Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.

Psalmen 109:22
Want ik ben ellendig en nooddruftig, en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond.