woord OT NT apo Bijbel
noodzaakt0101

Vindplaatsen van noodzaakt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Galaten 2:14
Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven?