woord OT NT apo Bijbel
noodzakelijk0303

Vindplaatsen van noodzakelijk in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Mattheüs 18:7
Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!

Hebreeën 7:12
Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

Hebreeën 8:3
Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren.