woord OT NT apo Bijbel
noodzakelijke0101

Vindplaatsen van noodzakelijke in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 15:28
Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: