woord OT NT apo Bijbel
noodzaken0123

Vindplaatsen van noodzaken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Galaten 6:12
Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.