woord OT NT apo Bijbel
noorden11224118

Vindplaatsen van noorden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 13:29
En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Openbaring 21:13
Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten.