woord OT NT apo Bijbel
noordenwind2013

Vindplaatsen van noordenwind in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 25:23
De noordenwind verdrijft den regen, en een vergramd aangezicht de verborgen tong.

Hooglied 4:16
Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!