woord OT NT apo Bijbel
noorder1001

Vindplaatsen van noorder in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 34:9
En deze landpale zal uitgaan naar Zifron, en haar uitgangen zullen zijn te Hazar-enan; dit zal u de noorder landpale zijn.