woord OT NT apo Bijbel
noordwesten0101

Vindplaatsen van noordwesten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 27:12
En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het meerder deel geraden ook van daar te varen, of zij enigszins te Fenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Kreta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten.