woord OT NT apo Bijbel
noordzijde2002

Vindplaatsen van noordzijde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 26:35
De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan de noordzijde.

Ezechiƫl 42:17
Hij mat de noordzijde, vijfhonderd rieten, met het meetriet, rondom.