woord OT NT apo Bijbel
nosor0011

Vindplaatsen van nosor in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Baruch 1:12
Zo zal de Here ons sterkte geven, en zal onze ogen ver lichten, en wij zullen leven onder de schaduw van Nabuchodo nosor, de koning te Babel, en onder de schaduw van Balthazar, zijn zoon, en zullen hen vele dagen dienen, en genade voor hen vinden.