woord OT NT apo Bijbel
nut1314633

Vindplaatsen van nut in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Jezus Sirach 7:22
Hebt gij vee, zo heb opzicht daarop, en zo het u nut is, laat het bij u blijven.

Jezus Sirach 18:7
Wat is de mens? en waartoe is hij nut? wat is zijn goed en wat is zijn kwaad?

Jezus Sirach 30:19
Wat is het brandoffer de afgod nut? want hij eet niet, en hij riekt niet; zo gaat het hem die door de Here vervolgd wordt.

Jezus Sirach 37:20
Daar is menig arglistig man, een onderwijzer van velen, en hij is zijn ziel niet nut.

Jezus Sirach 37:29
Want alle dingen zijn allen niet nut, en ieder neemt geen vermaak in alles.

2 Makkabee├źn 2:26
Hebben getracht om degenen, die lezen willen, enig vermaak te geven, en degenen die begerig zijn om wel te onthouden, enige hulp, en allen, wie dit boek zal voorkomen, enig nut toe te brengen.