woord OT NT apo Bijbel
nuttigde0011

Vindplaatsen van nuttigde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 2:4
En ik sprong op, eer ik spijs nuttigde, droeg hem weg in een zeker huis, totdat de zon zou ondergegaan zijn.